דף הבית » השירותים שלנו
השירותים שלנו
 
 

שירותי סיעוד ומטפלים זרים
חברת סיעודית בע"מ, בעלת רישיון לעסוק בהשמת מטפלים זרים מטעם משרד העבודה והרווחה וניסיון של כ- 10 שנים, בהתאמת מטפלים זרים לקשישים וחולים סיעודיים.

ליווי אישי
צוות המשרד מגיע לבית המטופל על מנת להתרשם ומהתנאים הקיימים, דבר המסייע על התאמת המטפל / העובד המתאים למטופל (מתוך מאגר גדול של עובדים). אנו מלווים את המטופל, משפחתו והעובד הזר בכל שלבי תהליך ההשמה ולאורך כל תקופת עבודתו אצל המטופל. בתהליך מעורבת גם עובדת סוציאלית.

 בחירה ובדיקת העובדים הזרים
העובדים עוברים מיונים, הכשרה, לימוד השפה עברית. כל עובד מקבל הסבר מפורט והדרכה ספציפית לגבי הטיפול הסיעודי והצרכים של המטופל בו יטפלו.

הצוות של סיעודית מעניק יחס אישי ומסור הנובע מאכפתיות אמיתית למטופלים ולמטפלים.


בקשה להעסקת עובד זר

1. את הבקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יש לשלוח לכתובת הבאה:
יחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד
ירושלים: רח' בן יהודה 34, טל. 02-6229819.
תל-אביב: רח' סלמה 53 , טל. 03-5125378
מענה טלפוני (רב-קווי) בטל. 1-700-706-800


2. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור. הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, באם המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק".

3.       כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?:


א.    יש למלא את  שלושת הטפסים המצורפים:  

  •     טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
  •     טופס ב'- התחייבות מעסיק
  •     טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות רפואית


ב.     יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:

 - אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 265 ₪- בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר   לשולח.
 - צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
 - באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

ג.   לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם:

-צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).

ד.    יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד ע"פ הכתובות הר"מ. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים/ מאומתים על ידי עו"ד או  רו"ח בלבד.

 
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר